Top 5 programovacích jazyků pro back-end

(Čtení na 9 – 11 minut)

Vývoj back-endu v roce 2021

Odvětví vývoje softwaru se vyvíjí od úsvitu nového tisíciletí a nejvíce se rozjelo právě v posledním desetiletí. Jedním z hlavních důvodů pokroku softwarového průmyslu je rychlé začlenění nových technologií.

Vzhledem k tomu, že svět podnikání je více nakloněn digitálním technologiím, stal se rozvoj webových stránek životně důležitým pro obchodní expanzi. Kromě toho zavedení vývoje back-endu umožnil webovým vývojářům vyvíjet špičkové webové stránky.

Primární zaměření vývoje back-endu je na straně serveru. Back-end se obecně skládá ze tří hlavních částí:

 • Databáze
 • Aplikace
 • Server

Kód back-endu, který je na straně serveru, zajišťuje fungování webu a práci s databázovými informacemi předávanými do prohlížeče.

V roce 2021 bude vývoj back-endu ještě důležitější než kdy jindy, protože podniky se snaží expandovat, co nejrychlejším tempem. Podíváme se na 5 nejlepších jazyků pro vývoj back-endu, které z ovládly svět programování v roce 2021.

future of backend programming languages

Node.js

Node.js má své vlastní prostředí, ve kterém může běžet naprosto nezávisle. To je jeden z důvodů, proč je mezi komunitou vývojářů tak populární. Jelikož je Node.js velmi  efektivní, je výhodné v něm vyvíjet robusní aplikace i špičkové webové stránky.

Nejlepší pro aplikace v reálném čase

Node.js je asynchronní programovací jazyk a proto patří mazi nejlepší back-endové jazyky pro aplikace, které běží v reálném čase.

Snadné najmutí vývojářů

Node.js je založený na JavaScriptu, takže naprostá většina front-end vývojářů tento jazyk dobře zná. Podle průzkumu společnosti Stack Overflow v roce 2019 byl JavaScript nejpoužívanějším programovacím jazykem na světě. Pokud tedy plánujete najmout vývojáře, kteří ovládají Node.js, nebude to příliš těžké ani časově náročné.

hire developers

Pokud jde o přechod na back-end, vývojáři mohou využívat všechny známé výhody JavaScriptu. Díky rozsáhlé komunitě vývojářů patří Node.js k nejlepším programovacím jazykům pro back-end. Navíc komunita back-end vývojářů přispívá významnou částí k dalšímu rozvoji tohoto oblíbeného jazyka.

Pozn. V posledních letech se Express.js stal jedním z nejpopulárnějších frameworků Node.js. Důvod je jednoduchý. Express.js je minimalistický a rychlý.

Python

Python je svou syntaxí, velmi podobný anglickému jazyku, který mnozí z nás používáme v každodenním životě. Tento programovací jazyk má jednoduchou syntaxi, která umožňuje i začínajícím kodérům rychle s tímto jazykem začít. Další výhodou je, že je snadno čitelný a vývojáři pracujícím na stejném projektu mohou lépe porozumět kódu.

Psát a udržovat asynchronní kód pomocí jazyka Python nevyžaduje velké úsilí. Navíc, protože každá jednotka kódu běží samostatně, je pro vývojáře snazší s nimi nakládat. Díky tomu si programovací jazyk Python dokázal udržet svoji svěžest a popularitu i po 30 letech.

Podle průzkumu vývojářů CodinGame z roku 2020 je Python třetím nejoblíbenějším programovacím jazykem.

Python is the third-best programming language

Rozsah popularity Pythonu je výjimečný. Například v roce 2020 získal titul Programovací jazyk TIOBE roku. Jeho popularita je jasným svědectvím jeho špičkových funkcí a kvality.

Python má ve srovnání s jinými back-endovými programovacími jazyky méně omezený přístup. Díky své flexibilitě a mnoha paradigmatům je ideálním jazykem i pro začínající startupy. Podívejme se nyní na některé z předních frameworků pro vývoj webových stránek pomocí jazyka Python.

Python frameworky pro vývoj webových aplikací

Django

Django integrované funkce, které zjednodušují proces vývoje webu a umožňují opětovné použití kódu. Rámec se dobře synchronizuje s databázemi MySQL, Oracle SQL a dalšími.

Pyramid

S Pyramidem mohou vývojáři začít v malém a ve velkém měřítku podle požadavků zakázky. Tento framework se používá buď s rozšířenými pluginy, nebo s různými databázemi. Pyramid se používá hlavně tam, kde je potřeba implementovat různá řešení.

Kotlin

Kotlin je back-end programovací jazyk pro Java Virtual Machine. Je mnohými preferován pro vývoj Android aplikací. To proto, že má oficiální podporu spolešnosti Google.

S Kotlin, kromě psaní méně kódů, získáte také lepší čitelnost. Méně kódování vede k menšímu počtu chyb a umožňuje vývojářům soustředit se na další důležité úkoly. V roce 2021 Kotlin bude mít nepochybně důležitou pozici v programování back-endu, protože znatelně zvyšuje výkonnost webu.

Další zajímavou skutečností je to, že jde o jednodušší nástroj než Java. Často řeší výzvy a problémy, kterým programátoři čelí. Například pomáhá vývojářům dostat se z výjimek s nulovým ukazatelem.

Kotlin bude mít obrovský dopad na budoucí vývoj back-endu, protože je plně kompatibilní s Javou. Kromě toho vývojáři mají přístup k obrovským knihovnám, které jim umožňují psát kód rychleji. To je důvod, proč více než 61% vývojářů s více než 5 lety zkušeností dává přednost práci s Kotlin.

Programovací jazyk Kotlin má vysokou interoperabilitu, takže vyhovuje vývoji pro více platforem. JetBrains navíc přidal podporu Gradle v Kotlin, což umožňuje vývojářům psát do souborů Gradle. Psaní nativních aplikací pro iOS se tak stává velmi snadné.

Kotlin je velmi bezpečný a zabezpečený back-end programovací jazyk. Každý chápe, že bezpečnost dat je v moderním obchodním světě to nejdůležitější. 

Ruby a Ruby on Rails

Ruby on Rails je sice pomalejší než Python, ale přesto je jedním ze tří nejlepších back-endových programovacích jazyků. David Hansson v roce 2003 poprvé představil Ruby on Rails s cílem zjednodušit proces vývoje webových stránek a aplikací.

V roce 2021 bude hrát Ruby on Rails ve vývoji zcela jistě klíčovou roli, protože pomáhá výrazně snižovat čas strávený standardizovanými úkony. Minimalizuje dobu vývoje webových stránek skoro o 25% ve srovnání s jinými jazyky. Kromě toho má Ruby on Rails výhody, které pomohou společnostem využívajícím RoR pro své projekty, z dlouhodobého hlediska.

Největší výhody Ruby on Rails

Zde jsou některé z hlavních výhod tohoto back-endového jazyka.

 • Kód napsaný v Ruby on Rails je jasný a velmi konzistentní. Tento programovací jazyk je navíc jedním z časově nejefektivnějších.
 • Má velkou komunitu vývojářů. Pokud tedy vývojáři čelí během vývoje webových aplikací jakýmkoli problémům, mohou se spolehnout na velkou podporu komunity.
 • Snižuje čas potřebný pro vývoj webových aplikací, protože vývojáři mohou znovu použít již hotový kód.
 • Ruby on Rails (RoR) funguje na principu Model-View-Control. To jednoduše znamená, že je snazší oddělit logiku od ostatních částí aplikace.
 • Proces kódování v RoR je snadno popsatelný a snadno čitelný. Proto ani méně zkušení vývojáři nepotřebují žádnou další dokumentaci k zahájení jakéhokoli projektu
 • . Vývojáři mohou s Ruby on Rails rychleji vyvíjet prototyp webu.

Tento back-end programovací jazyk je dále známý svou předvídatelností a stabilitou. Díky své předvídatelné povaze je pro vývojáře snazší přidávat nové funkce podle požadavků. Tento framework je navíc vhodný pro dlouhodobé projekty a lze jej použít ve všech obchodních odvětvích.

Zde je uveden seznam projektů, které mohou těžit z používání Ruby on Rails

 • Databázová řešení
 • Obsahové weby
 • Sociálních sítě
 • Internetové obchody

Zde je několik známých společností, které preferují jako svůj back-end programovací jazyk Ruby on Rails.

 • Groupon
 • Airbnb
 • Apple
 • Hulu
 • Yellowpages
 • Zendesk

PHP

PHP je velmi flexibilní. Proto je považováno za budoucnost vývoje back-endu. Syntaxe PHP je navíc velmi expresivní a poskytuje vývojářům tvůrčí svobodu.

PHP podporuje rychlý vývoj webových stránek tím, že je zjednodušuje základní strukturou. Vývojáři mohou do aplikace přidávat funkce, aniž by museli psát složité a zdlouhavé kódy.

Tento back-endový programovací jazyk umožňuje vývojářům pracovat se  širokou škálou relačních databází. Kromě toho PHP automatizuje běžné úlohy vývoje webu, jako je správa relací, mapování URL, ukládání do mezipaměti atd. V neposlední řadě jeho integrované bezpečnostní funkce chrání web před nejrůznějšími hrozbami.

Kromě zavedených hráčů ve světě softwaru mohou začínající firmy také směle používat PHP, protože je nákladově efektivní. Kromě toho mohou vývojáři za použití PHPUnit provádět test jednotek velice efektivně. PHPUnit je framework pro psaní jednotkových testů v programovacím jazyce PHP, který je postavený na architektuře xUnit. Pomáhá back-endovým vývojářům efektivně spouštět a psát testy.

Je dobré zmínit, že většina frameworků pro PHP je open-source, takže vývojáři mají více než dostatek možností.

Závěr

Uvedené programovací jazyky pro vývoj back-endu budou pro společnosti v roce 2021 zásadní. Pro každý projekt je však nutné si zvolit nejlepší jazyk vhodný pro back-end podle konkrétních požadavků. Kromě dobrého výběru jazyka, je také potřeba zajistit, abyste měli kvalitního back-endového vývojáře pro váš projekt. Nedělejte kompromisy ohledně kvality back-endových vývojářů, protože to může váš projekt doslova zabít.